Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 12.9.2018

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že dňa 12.9.2018, v čase od 7:30 h do 15:30 h bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta uvedené nižšie.

ssdjpg