Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 30.3.2022

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že dňa 30.3.2022 od 7:30 h do 15:30 h bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej súpravy. 


ssd303jpg

ssd3031jpg