Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 30.6.2022

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že dňa 30.6.2022 bude prerušená distribúcia elektriny v doleuvedených odberných miestach.

ssd3006png


ssd3006 1png