Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v dňoch 28.-30.10.2021

Stredoslovenská distribučná, a. s.  oznamuje, že v dňoch 28. 10., 29. 10., 30. 10. 2021, vždy od 7:00 do 17:00 h bude v obci Záborie, v nižšie uvedených odberných miestach, prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

28jpg

28pjpg

29png

29pjpg

30jpg

30pjpg