Preventívne ochranné opatrenia Slovenskej pošty

Slovenská pošta prosí o dodržanie opatrení a usmernení pri návšteve pobočiek a preberaní zásielok, ktoré zverejnila na svojej stránke:  https ://www.posta.sk/stranky/preventivne-ochranne-opatrenia-slovenskej-posty