Výsledok hlasovania v 2. kole prezidenstkých volieb v obci Záborie

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 135
Počet platných odovzdaných hlasov: 57   (42,22%)
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:
     Mgr. Zuzana Čaputová: 42   (73,68%)
     JUDr. Maroš Šefčovič, PhD.: 15   (26,32%)