18.10.2020   Registrácia chovu ošípaných

Na základe usmernenia vydaného Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR sú chovatelia ošípaných s čo i len jedným kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu, doposiaľ neregistrovaní v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat, povinní registrovať svoj chov. Registrácia je bezplatná a súvisí s nepriaznivou situáciou ohľadne afrického moru ošípaných.

9.10.2020   Zverejnenie Rozhodnutia o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Záborie

30.9.2020   Opatrenia ÚVZ od 1.10.2020

18.3.2020   Odporúčania v súvislosti s COVID-19    

7.11.2019   Územný plán obce Záborie - návrh na prerokovanie

8.2.2019   Rozsah hodnotenia pre hodnotenie vplyvov návrhu strategického dokumentu "Územný plán obce Záborie" na životné prostredie

6.1.2019   Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Záborie