21.11.2022   Oznámenie platnosti zásad umiestnenia nových pozemkov v k.ú. Záborie

Územný plán obce Záborie 

25.8.2022   Zverejnenie zásad umiestnenia nových pozemkov v k. ú. Záborie

10.1.2022   Zverejnenie registra pôvodného stavu v k.ú. Záborie

Do Registra pôvodného stavu v k.ú. Záborie možno nahliadnuť do 30 dní od zverejnenia na obecnom úrade Záborie počas úradných hodín.

27.1.2021   Rozhodnutie o zmene obvodu PPU Záborie

9.10.2020   Zverejnenie Rozhodnutia o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Záborie

18.3.2020   Odporúčania v súvislosti s COVID-19