31.8.2020   Opatrenia ÚVZ od 1.9.2020

20.3.2020    Zverejnenie Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia, ktorým s účinnosťou od 19. marca 2020 od 6:00 nariaďuje „karanténne opatrenia“. Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie ÚVZ SR zo dňa 12.03.2020.

18.3.2020   Odporúčania v súvislosti s COVID-19    

17.3.2020   Zverejnenie zmeny a doplnenia Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR

16.3.2020   Zverejnenie Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR

12.3.2020   Vyhlásenie mimoriadneho stavu na území SR

11.3.2020   Zverejnenie Usmernenia hlavného hygienika SR

7.11.2019   Územný plán obce Záborie - návrh na prerokovanie

8.2.2019   Rozsah hodnotenia pre hodnotenie vplyvov návrhu strategického dokumentu "Územný plán obce Záborie" na životné prostredie

6.1.2019   Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Záborie