22.10.2021   Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie "hlavný kontrolór obce Záborie"

Obecné zastupiteľstvo v Záborí vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie hlavný konrolór obce. Bližšie informácie v priloženom vyhlásení:

29.6.2021   Odborný posudok k správe o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán obce Záborie"

25.6.2021   PPÚ Záborie - oznámenie o ustanovujúcom zhromaždení účastníkov pozemkových úprav

OÚ martin zvoláva ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav, ktoré sa bude konať dňa 12.7.2021 o 16:00 v kultúrnom dome v Záborí.

16.6.2021   ÚP Sklabiňa - rozhodnutie zo zisťovacieho konania

23.4.2021   Oznámenie o začatí prerokovania Návrhu "Územný plán obce Sklabiňa Zmeny a doplnky č. 1"

14.4.2021   Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán regiónu Žilinského kraja"

22.3.2021   Verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán obce Záborie"

10.3.2021   Najnovšie vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva

27.1.2021   Rozhodnutie o zmene obvodu PPU Záborie

19.1.2021   Zatvorenie Obecného úradu pre verejnosť

Obecný úrad v Záborí oznamuje, že na základe  usmernení Hlavného hygienika SR, Uznesení vlády SR a Ministerstva zdravotníctva SR je Obecný úrad pre verejnosť zatvorený až do odvolania

Prosíme občanov, aby využívali poštovú, elektronickú a telefonickú komunikáciu. 

19.1.2021   Zverejnenie Uznesenia Vlády SR k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení    COVID-19 na území SR 

3.12.2020   Zverejnenie návrhu rozpočtu obce Záborie na roky 2021 - 2023

28.10.2020   Zverejnenie aktualizovaného usmernenia k celoplošnému testovaniu

18.10.2020   Registrácia chovu ošípaných

Na základe usmernenia vydaného Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR sú chovatelia ošípaných s čo i len jedným kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu, doposiaľ neregistrovaní v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat, povinní registrovať svoj chov. Registrácia je bezplatná a súvisí s nepriaznivou situáciou ohľadne afrického moru ošípaných.

9.10.2020   Zverejnenie Rozhodnutia o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Záborie

18.3.2020   Odporúčania v súvislosti s COVID-19    

7.11.2019   Územný plán obce Záborie - návrh na prerokovanie

8.2.2019   Rozsah hodnotenia pre hodnotenie vplyvov návrhu strategického dokumentu "Územný plán obce Záborie" na životné prostredie

6.1.2019   Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Záborie