09.12.2022  Referendum 2023 

E- mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu :  ou.zaborie@gmail.com


23.11.2022    Správa o hodnotení strategického dokumentu - ÚP regiónu Žilinského kraja

Správa o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán regiónu Žilinského kraja" je zeverejnená na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-zilinskeho-kraja

22.11.2022   Správa o hodnotení strategického dokumentu - ÚP Dražkovce

Správa o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán obce Dražkovce" je zeverejnená na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-drazkovce

21.11.2022   Oznámenie platnosti zásad umiestnenia nových pozemkov v k.ú. Záborie

10.11.2022   Informácie o podmienkach práva hlasovať v referende a iné informácie ohľadom referenda

Obec Záborie oznamuje, že v obci bol vytvorený jeden volebný okrsok, volebná miestnosť bude v sále viacúčelovej budovy. 
Zapisovateľkou okrskovej komisie pre referendum bude Ing. Iveta Záborská, e-mail: ou.zaborie @gmail.com.
E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je  ou.zaborie @gmail.com.

Územný plán obce Záborie 

25.8.2022   Zverejnenie zásad umiestnenia nových pozemkov v k. ú. Záborie

10.1.2022   Zverejnenie registra pôvodného stavu v k.ú. Záborie

Do Registra pôvodného stavu v k.ú. Záborie možno nahliadnuť do 30 dní od zverejnenia na obecnom úrade Záborie počas úradných hodín.

27.1.2021   Rozhodnutie o zmene obvodu PPU Záborie

9.10.2020   Zverejnenie Rozhodnutia o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Záborie

18.3.2020   Odporúčania v súvislosti s COVID-19