V obci Záborie bol vytvorený 1 volebný okrsok a určená volebná miestnosť : VÚČB v Záborí, Záborie 21, 038 03

E- mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NRSR 2023 :       ou.zaborie@gmail.com

E - mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu : ou.zaborie@gmail.com

21.11.2022   Oznámenie platnosti zásad umiestnenia nových pozemkov v k.ú. Záborie

Územný plán obce Záborie 

25.8.2022   Zverejnenie zásad umiestnenia nových pozemkov v k. ú. Záborie

27.1.2021   Rozhodnutie o zmene obvodu PPU Záborie

9.10.2020   Zverejnenie Rozhodnutia o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Záborie

18.3.2020   Odporúčania v súvislosti s COVID-19    

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.