7.4.2019  Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Obec Záborie oznamuje, že  e-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu je nasledovná: ou.zaborie@gmail.com.

8.2.2019   Rozsah hodnotenia pre hodnotenie vplyvov návrhu strategického dokumentu "Územný plán obce Záborie" na životné prostredie

6.1.2019   Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Záborie