21.11.2022   Oznámenie platnosti zásad umiestnenia nových pozemkov v k.ú. Záborie

Územný plán obce Záborie 

25.8.2022   Zverejnenie zásad umiestnenia nových pozemkov v k. ú. Záborie

27.1.2021   Rozhodnutie o zmene obvodu PPU Záborie

9.10.2020   Zverejnenie Rozhodnutia o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Záborie

18.3.2020   Odporúčania v súvislosti s COVID-19