19.1.2021   Zverejnenie Uznesenia Vlády SR k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení    COVID-19 na území SR 

3.12.2020   Zverejnenie návrhu rozpočtu obce Záborie na roky 2021 - 2023

28.10.2020   Zverejnenie aktualizovaného usmernenia k celoplošnému testovaniu

25.10.2020   Zverejnenie Uznesenia vlády SR o obmedzení slobody pobytu a pohybu

18.10.2020   Registrácia chovu ošípaných

Na základe usmernenia vydaného Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR sú chovatelia ošípaných s čo i len jedným kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu, doposiaľ neregistrovaní v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat, povinní registrovať svoj chov. Registrácia je bezplatná a súvisí s nepriaznivou situáciou ohľadne afrického moru ošípaných.

9.10.2020   Zverejnenie Rozhodnutia o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Záborie

30.9.2020   Opatrenia ÚVZ od 1.10.2020

18.3.2020   Odporúčania v súvislosti s COVID-19    

7.11.2019   Územný plán obce Záborie - návrh na prerokovanie

8.2.2019   Rozsah hodnotenia pre hodnotenie vplyvov návrhu strategického dokumentu "Územný plán obce Záborie" na životné prostredie

6.1.2019   Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Záborie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.