9.1.2020   Zverejnenie e-mailovej adresy k voľbám do NR SR

Obec Záborie zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vystavenie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky:    ou.zaborie@gmail.com

7.11.2019   Územný plán obce Záborie - návrh na prerokovanie

8.2.2019   Rozsah hodnotenia pre hodnotenie vplyvov návrhu strategického dokumentu "Územný plán obce Záborie" na životné prostredie

6.1.2019   Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Záborie