Oznamy

DOVOLENKA

Z dôvodu čerpania dovolenky bude Obecný úrad dňa 24.07.2024 a od 29.07.2024 do 09.08.2024 zatvorený. 

V neodkladných záležitostiach kontaktujte starostku na t. č. 0910 274 500.  


OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

SSD, a. s. oznamuje, že v termíne 02.08.2024 od 7:15 do 18:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Odberné miesta a lokality, ktorých sa toto obmedzenie týka : číslo domu popisné : 14, 25, 26, 27, 28, 296, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 66, 69, 80, 84.
M I M O R I A D N A    S  I T U Á C I A

Okresný úrad v Žiline vyhlásil dňa 21.03.2024 v okresoch Žilinského kraja : Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Liptovský Mikuláš a Žilina MIMORIADNU SITUÁCIU  v dôsledku enormného výskytu medveďov, zmien ich správania a straty plachosti pred ľuďmi. Vzniká vysoké riziko ohrozenia zdravia a ľudských životov. Aktuálna situácia s populáciou medveďa hnedého je kritická.  Žiadame občanov, aby sa v skorých ranných a večerných hodinách nezdržiavali mimo obytných častí obce. V prípade spozorovania medveďa hnedého v zastavaných územiach obce je nevyhnutné podať informáciu na telefónnych číslach 158, 112.