Oznamy

M I M O R I A D N A    S  I T U Á C I A

Okresný úrad v Žiline vyhlásil dňa 21.03.2024 v okresoch Žilinského kraja : Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Liptovský Mikuláš a Žilina MIMORIADNU SITUÁCIU  v dôsledku enormného výskytu medveďov, zmien ich správania a straty plachosti pred ľuďmi. Vzniká vysoké riziko ohrozenia zdravia a ľudských životov. Aktuálna situácia s populáciou medveďa hnedého je kritická.  Žiadame občanov, aby sa v skorých ranných a večerných hodinách nezdržiavali mimo obytných častí obce. V prípade spozorovania medveďa hnedého v zastavaných územiach obce je nevyhnutné podať informáciu na telefónnych číslach 158, 112.VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU konané dňa 08.06.2024

Informácia pre voliča : https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/volby_a_referendum/120_ep/ep24_1info/WEP24_Info...

V obci Záborie bol vytvorený 1 volebný okrsok.
Volebná miestnosť : Sála vo VÚČB, Záborie 21.
Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK : ou.zaborie@gmail.com
Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu : ou.zaborie@gmail.com