Výsledok volieb do obecného zastupiteľstva

Počet voličov zapísaných do zoznamu voličov: 135
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili nahlasovaní: 80
Počet platných hlasov pre voľby do obecného zastupiteľstva: 78
Počet platných hlasov pre voľby starostu: 79

Kandidáti zvolení za poslancov / počet platných hlasov:
  Jaroslav Záborský / 69
  Ján Záborský / 68
  Ladislav Jesenský / 67
  Jaroslav Prošek / 65
  Igor Záborský / 53
Náhradník - kandidát, ktorý nebol zvolený za poslanca:
  Pavol Záborský / 29

Za starostku zvolená / počet platných hlasov:
  Ing. Katarína Kurhajcová Záborská / 79