210. výročie narodenia Jonáša Záborského

Od narodenia nášho rodáka Jonáša Záborského uplynulo 3. februára  210 rokov. Pri tejto príležitosti si starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva uctili pamiatku Jonáša Záborského položením venca pri pamätníku a návštevou pamätnej izby. 

Jonáš Záborský sa narodil v našej obci do zemianskej rodiny. Základnú školu navštevoval v Záborí a v Turčianskom Jasene.

V rokoch 1832–34 študoval na evanjelickej teologickej akadémii na prešovskom kolégiu a následne pôsobil ako kaplán v Pozdišovciach.

V rokoch 1839–40 sa vzdelával na univerzite v Halle, kde sa zoznámil s Ľudovítom Štúrom.

Po návrate zo zahraničia nastúpil v Liptovskom Mikuláši na pozíciu kaplána, ale už koncom roka 1840 sa stal evanjelickým kňazom v Rankovciach.

Možnosť pracovať ako profesor na teologickej fakulte v Košiciach, aj spory s cirkevnou vrchnosťou, ho v roku 1842 primäli, aby konvertoval na katolícku vieru. Prisľúbené miesto profesora napokon nezískal, a tak sa venoval duchovnej službe ako kaplán v Košiciach (1843–50).

Záborský nebol zástancom politickej orientácie Slovákov na Viedeň, mal spory so štúrovcami a odmietal koncepciu štúrovskej spisovnej slovenčiny. Ako jazyk preferoval staroslovenčinu.

V roku 1848 ho uväznili za prechovávanie Žiadosti slovenského národa, v roku 1850 získal miesto profesora gréčtiny na právnickej fakulte v Košiciach a tiež pôsobil ako redaktor vládnych Slovenských novín vo Viedni (1850–53). Od marca 1853 pôsobil v Župčanoch ako katolícky kňaz.

Od mladosti mal veľkú literárnu  a publicistickú činnosť. Rozsiahla dramatická tvorba  ho priviedla postupne k historickej dramatickej tvorbe, ktorá potom vyústila do priamej historickej tvorby; venoval sa v nej najstarším dejinám a v posledných rokoch svojho života sa venoval takmer výlučne historickej tvorbe.

Významné historické dielo s názvom Dejiny kráľovstva uhorského od počiatku do časov Žigmundových vyšlo knižne v roku 2012, teda až po 137 rokoch odkedy Záborský rukopis dopísal.

Jonáš Záborský zomrel 23. januára 1876 v Župčanoch.

Od roku 1954 je po ňom pomenované Divadlo Jonáša Záborského v Prešove.

U nás v Záborí, rodnej obci Jonáša Záborského, sa nachádza pamätník na mieste, kde stál jeho rodný dom a vo viacúčelovej budove je umiestnená pamätná izba Jonáša Záborského, ktorá nám pripomína jeho životnú púť a celoživotné dielo.

DSCN2820jpg